• Zoals het kan verlopen

  U mag er als klant vanuit gaan, dat wanneer u bijstandsgerechtigde wordt, er veel voor u plotseling verandert. Ineens moet u voldoen aan een hoop eisen waarvan u eerder nooit had vernomen. Plots moet u uw hele hebben en houwen delen met Sociale Zaken. Dingen waarvan u gewend was dat ze uw privézaken waren, komen ineens bloot te liggen. Een eerste reactie kan zijn dat u zich daardoor erg kwetsbaar voelt.
  Daar kan helaas een klantmanager niets aan veranderen. Wel moet de klantmanager of dienstverlener zorgzaam met u omgaan.
  De klantmanager is enerzijds gebonden aan een protocol dat wordt opgelegd door de nieuwe wetgeving. De Participatiewet vraagt nu eenmaal een flexibele medewerking van uw zijde als uitkeringsgerechtigde en uw volledige inzet en medewerking op alle gebieden. Ook als u dat het gevoel geeft dat u ineens in uw hemdje staat.
  Van u wordt verwacht dat u zich toch op een sociale positieve wijze inzet en medewerking verleent. Ook al voelt dat hemdje kil aan. Weet dat klantmanagers op de hoogte zijn van uw situatie en trachten begrip op te brengen. En dat ook zij positief, sociaal en verantwoordelijk met u moeten omgaan.

  Ons advies is, werk mee en zet uw beste beentje voor.
  De bijstand is geen pretje en doet een beroep op uw incasseringsvermogen. Hoe eerder u weer aan het werk bent, hoe sneller u weer in de bekende sfeer van uw eigen leven zit.

 • Wat als het anders is gelopen

  Door allerlei soorten van omstandigheden kunnen het verloop en de doorstroming van uw aanvraag, of het contact met uw klantmanager misgaan. Immers, er wordt een groot beslag gelegd op uw incasseringsvermogen en niet iedereen is daar tegen bestand. Soms kan het zijn dat het u allemaal te veel wordt. Of dat u simpelweg niet kunt voldoen aan de nieuwe eisen die aan u gesteld worden. Dat kan om psychische of gezondheidsreden zijn. Van belang is dat u duidelijk aangeeft aan uw klantmanager waar het precies aan schort. Een klantmanager moet immers ook zijn/haar beste beentje voorzetten om u te helpen op het gebied waar de schoen wringt. Zodat u samen aan een goede verstandhouding werkt, waarin een weg wordt gevonden naar participatie.

  Heeft u het gevoel dat er niet naar u geluisterd wordt, dan mag u dat in klachtvorm aan Sociale Zaken richten en mag u er vanuit gaan dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt.

  Soms kan het zijn dat het al zo scheef is gelopen tussen u en uw klantmanager of iemand anders bij Sociale Zaken, dat het verstandig is contact op te nemen met de directie van Sociale Zaken.
  Doe dat via het klachtenformulier of het daarvoor aangewezen telefoonnummer of mailadres.
  Dat voorkomt verdere schade in uw nadeel. De Cliëntenraad zal zich voor u inzetten en tracht ervoor te zorgen dat u weer in een goede verstandshouding komt met Sociale Zaken, zodat men met u verder gaat in een aangepast traject.
  De situatie wordt per persoon bekeken en samen wordt er naar de best mogelijke oplossing gezocht.