Cliëntenraad

Vertegenwoordigers van uitkeringsgerechtigden en minima.

De cliëntenraad bestaat uit :

Cliënten van Sociale Zaken in Roosendaal