De cliëntenraad

Wat doen wij?
De Cliëntenraad SoZa Roosendaal behartigt de belangen van klanten van Sociale Zaken in de gemeente Roosendaal.
Hoe? Dat doen we op twee manieren.
 
(1) Wij adviseren gevraagd en ongevraagd de locale overheid en overheidsinstellingen op het gebied van uitkeringen, armoedebeleid, de uitvoering van de Participatiewet en de omgang met klanten van Sociale Zaken.
 
(2) Wij helpen iedereen die een gemeentelijke uitkering heeft met vragen of problemen. Dat kan van alles zijn:
- Relevante vragen beantwoorden
- Procedures uitleggen
- Helpen met lastige formulieren, doorverwijzen naar professionele hulp
- Loketbegeleiding geven, dus meegaan naar een instantie om ondersteuning te bieden
- Klachten samen met u proberen te verhelpen
 
Eenvoudige vragen kunnen we zelf beantwoorden. Voor ingewikkelde vragen schakelen we samen met u een deskundige in, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een advocaat.
Eenvoudige hulp kunnen we zelf geven. In moeilijke gevallen gaan we samen met u deskundige hulp inschakelen. Wij blijven in de gaten houden of er goede hulp wordt gegeven. Op ieder moment kunt u ons om toelichtingen of extra ondersteuning vragen.

Voor wie staan wij klaar?
Voor iedereen die van de gemeente Roosendaal een uitkering ontvangt. Dat kan een periodieke uitkering zijn of een eenmalige.
U hoeft zich niet in te schrijven, u hoeft geen lid te worden en onze dienstverlening is gratis.

Wie zijn wij zelf?
De Cliëntenraad SoZa Roosendaal bestaat uit een aantal mensen waarvan de meesten zelf klant zijn van Sociale Zaken, dus directe ervaring hebben. Verder zitten er mensen in de Cliëntenraad die een ander type uitkering hebben en die in de loop der jaren een grote deskundigheid hebben opgebouwd.
De Cliëntenraad SoZa Roosendaal is geheel onafhankelijk. De privacy van de klant staat helemaal bovenaan. Er wordt geen enkele klantinformatie zonder instemming van de klant doorgegeven aan wie dan ook.
De Cliëntenraad SoZa Roosendaal is een stichting, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 64634345.
 

Dit schema laat zien welke positie de cliëntenraad SoZa inneemt in de Roosendaalse samenleving.