Waar wij voor staan

Als cliëntenraad zijn wij de schakel tussen cliënt en Sociale Zaken en hebben wij ons tot doel gesteld,
de rechts- en maatschappelijke positie van cliënten maatschappelijk te ondersteunen.

We bewaken de rechten en plichten van onze klant en begeleiden daar waar nodig is.